fbpx

Funkcionális gyerekétkeztetés szívvel lélekkel

Dénes Dóra családi konyhája

 • Étkezési tanácsadás
 • Rólam
 • Kapcsolat
 • Nyereményjáték

  Nyereményjáték szabályzat

  Jelen szabályzat a nyereményjátékot szervező Édes Pofa blog (a továbbiakban szervező) Facebook oldalán megjelenített játékra vonatkozik (a továbbiakban: játék), az alábbi feltételekkel.

  Kik vehetnek részt a játékban?

  A Játékban részt vehet minden 18 éven felül  internethasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: játékos). A játékban a szervező közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  A játék 

  • időtartama: 2021.04.23-tól, a poszt megjelenésétől – 2021.04.27. 24.00 óráig
  • Nyertesek száma: 2 fő
  • A sorsolás azon személyek között történik, akik a posztban foglalt kérésnek eleget tettek.

  Nyeremények: a képen látható csomagokból a játékot ismertető posztban leírtak alapján összeállított 2 db csomag. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

  Eredményhirdetés: A sorsolás napján de legkésőbb az azt követő 1 napon belül. A játék menete: A játékosoknak az Édespofa Facebook oldalán poszt formájában megfogalmazott játékfelhívásra kell reagálniuk.

  A nyertesek neveit a szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. 

  A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • nem töltötte be a 18. életévét;
  • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot;
  • ha több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • Ha a játék menetét, illetve eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja

  A nyeremények kézbesítése

  A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben vagy e-mailben egyeztetjük. A nyeremény átvétele személyesen nem lehetséges. A nyertesek együttműködése szükséges a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a továbbiakban a nyeremény nem vehető át és a szervezőt nem terheli emiatt felelősség.

  Adatkezelés és adatvédelem

  A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk. Azzal, hogy a játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer, a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám), a kézbesítése céljából megadja. 

  A szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

  Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

   

   

  @edespofablog

  Followers